Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari
Buruzko Ikasketa Institutua

Titulu ofiziala

Garapena eta Nazioarteko Lankidetza

Nori zuzendua: Garapenerako nazioarteko lankidetzan prestakuntza profesionala eskuratu nahi duten pertsonei.

Garapena eta Nazioarteko Lankidetza Master Ofiziala nazioarteko lankidetzari buruzko prestakuntza profesionalera zuzenduta dago eta ekitatea, pobreziaren aurkako borroka, giza-garapena eta jasangarritasuna hartzen ditu erreferentzia nagusitzat.

Garapena eta Nazioarteko Lankidetza Master Ofiziala Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU) eskaintzen dituen titulu ofizialetako bat da, Hegoa Institutuak eta UPV/EHUko Ekonomia Aplikatua Sailak koordinatua.

Masterra garapenerako nazioarteko lankidetzan ikasleak akademikoki eta profesionalki prestatzera zuzentzen da eta ekitatea, pobreziaren aurkako borroka, giza-garapena eta jasangarritasuna hartzen ditu erreferentzia nagusitzat. Ikuspegi horretatik, kalitatezko prestakuntza profesionala eta diziplina anitzekoa eskaintzen zaie ikasleei, horrela garapenerako lankidetzaren arloan pertsonalki eta profesionalki hobeto sar daitezen.

Helburu horrekin, garapen-prozesuetan eraginak dituzten eta nazioarteko lankidetza baldintzatzen duten hainbat fenomeno konplexutan oinarritzen da masterra. Gainera, jorratzen diren gaietan esperientzia eta jarduera profesional handia duten irakasleak biltzen ditu, bai unibertsitatetik, bai zenbait lankidetza erakundetatik datozenak. Ikasketen programa, gainera, nahitaezkoak diren praktikekin osatzen da, garapenerako lankidetzari lotutakoak eta hainbat herrialdetan egin daitezkeenak.

Sartzeko profila

 • Graduko edozein titulu edo titulu baliokideak (diplomatura, lizentziatura, ingeniaritza, arkitektura).

 • Ikasleak hautatzerakoan, kontuan hartuko dira espediente akademikoa, esperientzia profesionala edo boluntario lanak, batez ere Hegoaldeko herrialderen edo GGKEren batean laguntzaile gisa egindako lanak, motibazio karta eta hizkuntzen ezagutza. Onartua izateko, ezinbestekoa da, eskatzen den titulazioaz gain, curriculuma eta alegatutako merezimenduak egiaztatzen dituzten akreditazioak aurkeztea.

 • Atzerriko ikasleek gai izan behar dute gaztelania mintzatuan eta idatzian zuzentasunez adierazteko.

Programa*

Nahiataezko gaiak

 • Munduko ekonomiari sarrera: sailkapenak, adierazleak eta aurrekariak.
 • Globalizazioa: kontzeptua, aktoreak eta joerak.
 • Nazioarteko merkataritza harremanak eta MME.
 • Nazioarteko finantzak eta Munduko Bankua eta Nazioarteko Diru Funtsa.
 • Globalizazioaren ondorio sozialak.

Irakaslegoa:

 • Eduardo Bidaurratzaga Aurre
 • Juan Barredo Zurriarain
 • Efren Areskurrinaga Mirandona
 • Patxi Zabalo Arena

 • Nazioarteko sistemaren oinarri instituzionalak.
  • Agindua eta erakundeak nazioarteko sisteman.
  • Nazioarteko sistemako eragileak.
  • Nazioarteko sistemaren egitura eta dinamika.
 • Hurbilketa laburra nazioarteko harremanen diziplinara.
  • 4 eztabaida handi.
  • Teoria nagusiak (eta horien aldaerak): errealismoa, liberalismoa, nazioarteko gizarte eskola, teoria kritikoa, gizarte eraikuntza, feminismoa, posestrukturalismoa, poskolonialismoa.
 • Nazioarteko Harremanen Teoriaren analisi aplikatuak.
  • Bakea eraikitzeko egungo nazioarteko erregimenaren analisi kritikoa (bake liberalaren eredua).
  • Nazioarteko bakearen eta segurtasunaren azterketa, nazioarteko harremanen teoria feministatik.

Irakaslegoa:

 • Itziar Mujika Chao
 • iker zirion landaluze
 • Caterina García Segura
 • Itziar Ruiz-Giménez Arrieta

 • Gizarte-prozesuak eta -joerak gizarte globalean.
 • Eraldaketak gizarteen egitura sozial, ekonomiko eta politikoan.
 • Globalizazioaren kultura-eraldaketei buruzko teoriak.
 • Egungo gizartean funtsezkoak diren gizarte-erakundeen eraldaketak.
 • Konplexutasun soziala, aniztasuna eta hibridazio kulturala.
 • Migrazioen aro berria.
 • Integrazio-prozesu berriak.
 • Gatazka eta gizarte-mobilizazioa espazio globalean.

Irakaslegoa:

 • Oihane García Santiago
 • Zésar Martínez García
 • Gorka Moreno Márquez
 • Benjamín Tejerina Montaña
 • Amaia Inza Bartolomé

 • Garapenari buruzko eztabaidak: sarrera Garapenari buruzko ikasketak ikuspegi historikotik. Garapenaren subjektuak eta eremuak. Garapena: etengabeko bilakaerako kontzeptua. Garapena, kapitalismoa eta sozialismoaren arteko loturak. Garapenaren adierazleen inguruko eztabaida.
 • Garapena, hazkundea eta ongizatea Hazkundea, metaketa, ekoizpen ahalmenen hedapena eta ongizatea. Hazkundea eta merkataritzaren arteko loturak: babes-neurriak eta merkataritza librea. Hazkundea eta azpigarapena. Hazkundea eta oreka makroekonomikoa: doikuntza estrategia gisa. Hirien hazkundea eta landa eremuak.
 • Garapena eta egiturazko eraldaketa Garapenaren egiturazko dimentsioak. Azpigarapena egiturazko egoera gisa. Mundu mailako dualismoa eta Zentro- Periferia sistema. Industrializazioa eta eraldatze prozesuak. Estrukturalismoa eta mendekotasun eskola. Mundu-sistema. Egiturazko aldaketak eta adierazleak.
 • Garapena genero ikuspegitik Patriarkatua, kapitalismoa eta garapena. Gizonezkoen menderakuntza harremanak eta garapen estrategiak. Bizitzaren iraunkortasuna eta zaintza lanak. Feminismoak eta garapena. Generoari buruzko garapenaren adierazleak.
 • Giza Garapena, giza pobrezia eta desberdintasunak Garapenaren bitarteko eta helburuen arteko eztabaidak. Garapena eta beharrizanak. Hazkundea, ezberdintasunak eta pobreziaren arteko harremanak garapenean. Pobrezia eta ezberdintasunen ezaugarriak: hainbat ikuspuntu. Pobrezia eta desberdintasunaren adierazleak.
 • Garapena eta iraunkortasuna. Iraunkortasuna pentsaera ekonomikoan. Baliabide naturalak eta hazkundearen mugen inguruko eztabaida. Meadows Txostenetik Brundtland Txostenera. Iraunkortasunaren gaineko interpretazioak. Iraunkortasuna adierazleak.
 • Garapenarekiko ikuspegi kritikoak eta alternatibak: Bizitze Onaren paradigma (Buen Vivir) Garapenarekiko kritika posmaterialista. Bestelako Garapena ala garapenari alternatibak? Bizitze Onaren proposamenak, genealogia eta korronte desberdinak. Bizitze Onaren helburuak. Latinoamerikako esperientziak: trantsizioak eta (neo-) extraktibismoa.

Irakaslegoa:

 • Yolanda Jubeto Díaz
 • Iker Etxano Gandariasbeitia
 • Unai Villalba Eguiluz

 • Ikerkerketaren oinarriak: metodologia eta estrategiak.
 • Teknika kuantitatiboak gizarte ikerketan. Datu bilketa eta analisia.
 • Teknika kualitatiboak gizarte ikerketan. Datu bilketa eta analisia.
 • Excele eta estatistika deskribatzaileko sarrera.
 • Maiztasun banaketak: bakunak eta bikoitzak.
 • Neurri estatistikoak. Erregresioa eta korrelazioa.

Irakaslegoa:

 • María Belén Castro Íñigo
 • Amaia De Sarachu Campos
 • Ana Irene Del Valle Loroño
 • María Antonia Ispizua Uribarri
 • Luis María Zupiria Gorostidi

 • Garapenerako lankidetzaren nazioarteko sistema: ezaugarriak eta bilakaera.
 • Oinarrizko kontzeptuak, modalitateak eta lankidetza-tresnak.
 • Garapenaren finantzaketa.
 • Nazioarteko lankidetza aldaketa globaleko testuinguru batean.
 • Garapenerako nazioarteko agenda eta lankidetzarako dituen inplikazioak.
 • Garapenerako nazioarteko lankidetza etorkizuneko erronken aurrean.
Irakaslegoa:
 • Jorge Gutiérrez Goiria
 • Ignacio Martínez Martínez

 • Zertaz arduratu behar du garapenak genero-ikuspegia gaineratzen dugunean?
 • Zer muga aurkitzen ditugu (teorikoak, praktikoak eta emozionalak) ikuspegi horretatik gure lana egiteko? 
 • Sexu-genero harremanak garapenean aztertzeko esparruak.
 • Emakumeak garapen-korronte desberdinetan.

Irakaslegoa:

 • Yolanda Jubeto Ruiz
 • Roxana Volio Monge

 • EBko Garapenerako Lankidetza Politika.
 • Lankidetza-politikak Espainian: zentrala eta deszentralizatua.
 • Garapenerako lankidetza, ingurumena eta krisi ekologikoa.
 • Garapenerako lankidetza eta gizarte-mugimenduak.
 • Garapenerako lankidetza, nazioz gaindiko enpresak eta giza eskubideak.

Irakaslegoa:

 • Jokin Alberdi Bidaguren
 • Maria Iratxe Amiano Bonaechea
 • Júlia Martí Comas
 • Irati Labaien Egiguren
 • Sofia Marroquin Guerrero
 • Noemí de la Fuente Pereda

 • Identifikazio- eta plangintza-prozesuetan agertu ohi diren arazoak identifikatzea. Horretarako metodologia desberdinak ezagutzea eta proiektu bat identifikatu eta planifikatzeko gaitasuna izatea, Marko Logikoaren Planteamenduari jarraituz.
 • Formulazioaren zeregina proiektuaren zikloan kokatzea. Formulazioan ohikoenak diren arazoak nabarmentzea. Proiektu bat formulatzeko gaitasuna izatea eta balorazio-prozedurak ezagutzea.
 • Proiektuen jarraipenean ohikoenak diren arazoak nabarmentzea eta ebaluazioak ikasteko tresna gisa duen zeregina ulertzea. Proiektuen ebaluazioan ohikoenak diren arazoak nabarmentzea.

Irakaslegoa:

 • María Viadero Acha
 • Carlos Puig Lizarraga
 • Miguel Ángel Sabalza Boj

Master Amaierako Lana (MAL) ikasle bakoitzak proiektu, memoria edo azterketa original bat egitea da, zuzendari batek edo gehiagok gainbegiratuta. Bertan, masterraren irakaskuntza-aldian jasotako prestakuntza-edukiak, gaitasunak, gaitasunak eta eskuratutako trebetasunak integratu eta garatuko dira. Epaimahai baten aurrean defendatuko da lana, eta epaimahai horrek ebaluatuko du ikasle bakoitzak zer gaitasun duen masterreko irakasgaien zati teoriko eta praktikoan eskuratutako ezagutzak aplikatzeko.

Practicuma, gutxienez, hiru hilabetez eta, gehienez, sei hilabetez, Afrikan, Asian, Latinoamerikan edo Europan garapenerako lankidetza-proiektu batean egotean datza, ikasturtean zehar eskuratutako ezagutzak aplikatzeko.


Hautazko gaiak

 • Gatazka armatuak, gerra osteko errehabilitazioa eta bakea eraikitzea.
  • Gatazkak, indarkeria, bakea: hurbilketa kontzeptuala.
  • Gatazka armatuen kausei buruzko eraginak eta eztabaidak.
  • Gerra ondoko errehabilitazioa eta bakea eraikitzea.
 • Ekintza humanitarioa.
  • Bereizketa terminologikoa.
  • Jatorria, helburuak eta ezaugarriak.
  • Printzipio humanitarioak.
  • Esparru juridikoa eta instituzionala.
Irakaslegoak:
 • Irantzu Mendia Azkue
 • iker zirion landaluze

 • Garapenerako Hezkuntza eta Herritartasun Globalerako Hezkuntza. Jatorria eta bilakaera.
 • Hezkuntza-modernitatearen krisia. Trantsizio emantzipatzailerako Hezkuntza ulertzeko gakoak.
 • Sareak, gizarte-mugimenduak eta komunikabideen eginkizun politikoa.

Irakaslegoa:

 • Gema Celorio Díaz
 • Juanjo Celorio Díaz
 • Queli Fueyo Gutiérrez

 • Giza eskubideen oinarrizko definizioak eta bilakaera.
 • Giza eskubideen arloko babes-sistema nazionalak, eskualdekoak eta nazioartekoak.
 • Giza eskubideak larrialdi-egoeran.
 • Giza eskubideak garapenaren ikuspegitik.
 • Zigorgabetasuna eta indarkeria: nola eragiten die proiektuei?

Irakaslegoa:

 • Felipe Gómez Isa
 • Esteban Beltrán Verdés
 • Arantza Chacón Ormazabal

 • Sarrera: iraunkortasuna, Garapena eta Lankidetza.
  • Diagnostikoa: garapen-eredu globalaren iraunkortasunik eza.
  • Krisi ekologikoa eta krisi ekonomikoa.
  • Adierazle ekonomikoetatik eta garapen-adierazleetatik iraunkortasun(eza)ren adierazle biofisikoetara.
  • Iraunkortasuna nazioarteko lankidetzan: bilakaera, agenda eta erronkak.
 • Giza garapena eta iraunkortasuna.
  • 2030 Agenda eta GIH.
  • Giza garapenaren iraunkortasunari buruzko eztabaida.
  • Gaitasunen, ongizatearen eta iraunkortasunaren ikuspegia.
  • Kasu-azterketen azterketa eta ebaluazio-proposamen metodologikoa.
  • Garapenerako lankidetzaren erronkak.
 • Zor ekologikoa eta ingurumen-justizia.
  • Zor ekologikoa: kontzeptua eta neurketa.
  • Gizarte-metabolismoa eta ipar-hego desberdintasunak.
  • Ingurumen-justizia: kontzeptua, hurbilketak eta inplikazioak.
  • Gatazka sozio-ekologikoak eta erresistentzia globaleko mugimenduak.
  • Garapenerako lankidetzaren erronkak.
 • Iraunkortasuna eta lankidetza.
  • Sarrera: kontzeptuak eta bilakaera.
  • Jarduteko esparru orokorra / Marco general de actuación.
  • Iparra-Hegoa eta Hegoalde-Hegoa lankidetza.
  • Politika sektorialak.
  • Zeharkako politikak.
  • Baliabideak eta finantzaketa.
 • Jasangarritasuna lankidetza-politiketan txertatuz.
  • Azterketa-kasuaren metodoa.
  • Proiektu-zikloa.
  • Azterlanaren kasua: jasangarritasuna garapenerako lankidetza-proiektuetan.
  • Analisia eta hausnarketa. Garapenerako lankidetzaren eraldaketa ekologikorantz?

Irakaslegoa:

  • Iker Etxano Gandariasbeitia
  • Izaro Basurco Pérez de Arenaz

Metodologia

Masterrak aurrez aurreko eskolak, mintegiak eta lan tutorizatuak proposatzen ditu. Aurrez aurreko eskolak teorikoak eta praktikoak dira, eta garrantzitsua da ikasleek saio hauek ez huts egitea. Saio batzuk, garapen adierazleekin eginiko lanari buruzkoak, informatika geletan egiten dira, ikasleak kalkulu estatistikoan eta adierazleen eraikuntzan erabilitako programetan trebatzeko.Mintegiek izaera monografikoa dute eta masterrean lantzen diren gaien tratamendu eta analisira bideratuta daude. Adituek ematen dituzte, eta bi masterretako ikasleentzat antolatzen dira normalean (Globalizazioa eta Garapena, eta Garapena eta Nazioarteko Lankidetza). Ikasle bakoitzak amaierako txosten bat egin behar du praktikak egin ondoren.

Ebaluazioa

Irakasgai bakoitzak bere ebaluazio prozedurak izan baditzake ere, landutako gaiaren ezaugarrien eta irakasleek nagusiki erabilitako lan metodologiaren arabera, honako hauek dira ikasleen ezagutzak ebaluatzeko mekanismoak:

 • Eskoletako parte-hartzea eta haiekiko erakutsitako interesa.
 • Bakarkako eta taldekako lanak- Ikaskideen aurreko azalpenak.
 • Ariketa praktikoak.
 • Irakasleek proposatutako multzoko probaks.

Masterrari buruz gehiago jakin nahi baduzu eta irakaskuntza programa ezagutu nahi baduzu, ikusi UPV/EHUko webgunea.