Garapen politikak eta nazioarteko lankidetza

Politika publikoak eta nazioarteko lankidetza nola birbideratu aztertzen dugu, ekoizpen- eta kontsumo-eredu nagusiaren sostengaezintasunari aurre egiteko.

Garapen-prozesuen problematikak atzeraezin bihurtzen du indarrean dagoen ekoizpen- eta kontsumo-ereduaren iraunkortasunik ezari heltzea. Mehatxu globalek barne hartzen dituzte ingurumenari, geopolitikari eta gobernantzari lotutako gaiak, eta baita desberdintasunak, migrazioak eta beste hainbat gai ere; bada, COVID-19aren pandemiak areagotuta, gai horiek guztiek agerian uzten dituzte osasun aldetik maila globalean dauden gabeziak, eta baita globalizazioaren mugak ere.

2030 Agendan eta Garapen Iraunkorrararen Helburuetan (GJH) islatutako diagnostiko zabalaren aurrean, horien inplementazioan eta funtsezko alderdietan aurrera egiteko dauden zailtasun larriek premiazko bihurtzen dute, guretzat, politika publikoak eta nazioarteko lankidetza berrorientatzea.  Hala, besteak beste, honako gai hauek aztertzen ditugu: politiken artean nahitaez egon behar den koherentzia, nazioarteko lankidetzaren birplanteamendua, eta tokiko mailaren eta maila globalaren arteko lotura, erronka horiei erantzuteko.

Ikerketa ildoak

Garapen iraunkorrerako politiken koherentzia

Erronka eta arazo globalekin bat etorriz, Garapenerako Laguntza Ofizial (GLO) tradizionaletik harago doazen lanketa integralak proposatzen ditugu. Gure ustez, barne- eta kanpo-politiken koherentziak ikerketa eta proposamen gehiago behar ditu oraindik ere, ildo horretatik aurrera egiteko egon daitezkeen sistema, tresna eta adierazleei dagokienez.

2030 agenda eta Garapen Iraunkorraren Helburuak

2015ean onartutako agenda funtsezko aldaketa bat da garapenaren arazoei buruzko diagnostiko eta ikusmoldean, eta, gainera, nazioarteko adostasun garrantzitsu bat islatzen du. Hala eta guztiz ere, borondatezkoak direnez eta haien inplementaziorako tresnak ahulak direnez, haien potentzialtasuna kuestionatuta geratzen da alor praktikoan. Agendak berak eta politika konkretuetara eramateko beharrak ikuspegi kritiko bat eskatzen digute, ukitu kosmetiko hutsak ez diren aldaketei heldu ahal izateko.

Garapenerako lankidetzaren nazioarteko sistema

Testuinguru berri batean, “garapenaren” kontzeptua bera kuestionatuta dagoenean eta paradigma berriak agertzen direnean, eguneratu gabe eta errealitate berri horretara egokitu gabe dagoen nazioarteko lankidetzako sistema batek irauten du. Gure ustez, funtsezkoa da haren helburuak, tresnak eta eraginkortasuna berraztertzea, maila anitzeko eszenarioak eta erakunde azpiestatalen eta gizarte zibilaren erakundeen rola kontuan hartzeaz batera.

Politikei eta esparru globalean duten egituraketari buruzko azterketa

Esparru globalen azterketatik harago, arlo konkretuetara zuzendutako azterketa eta proposamenak planteatzen ditugu, eta baita oraingo ekoizpen- eta kontsumo-ereduetatik urruntzen diren alternatibak aurkitzea ahalbidetzen duten kasuak ere. Hemen sartzen ditugu, besteak beste, elikadura-burujabetzaren eta landa-garapenaren politikak, genero-ikuspegiak eta ikusmolde feministak, unibertsitatearen rola, eta abar.

Euskadiko lankidetza politikak

Lankidetza azpiestatal edo deszentralizatuak ibilbide luzea egin du Euskadin. Ikerketa-ildo honetan, euskal instituzio nagusien politikak aztertzen ditugu, besteak beste alderdi hauek azpimarratuz: gardentasuna, eragile eta tresnetan egindako berrikuntza, ebaluazioa edo ikerketa aplikatua, lankidetza-praktikak gero eta gehiago hobetzen laguntzeko xedez.

Gaiak

Taldea

Iratxe Amiano

Irakasle ikerlaria

Jorge Gutiérrez

Irakasle ikerlaria

Andrés Herrera

Irati Labaien

Irakasle ikerlaria

Felipe Livert

Irakasle ikerlaria, Hegoa Institutua

Eduardo Malagón

Irakasle ikerlaria

María José Martínez

Irakasle ikerlaria

Míchel Sabalza

Proiektuen kudeaketa eta aholkulartiza zerbitzuak

Koldo Unceta

Irakasle ikerlaria

Unai Villena

Irakasle ikerlaria

Idoye Zabala

Irakasle ikerlaria

Patxi Zabalo

Irakasle ikerlaria