Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari
Buruzko Ikasketa Institutua

Bakearen eraikuntza, nazioarteko lankidetza eta ekintza humanitarioa

Bakearen eraikuntza, nazioarteko lankidetza eta ekintza humanitarioa

Besteak beste, honako alderdi hauek aztertzen ditugu: gatazka armatuak krisi humanitarioen eragile gisa; nazioarteko lankidetza eta ekintza humanitarioa, bakea eraikitzera zuzenduta; bakearen eraikuntzari buruzko azterlan kritikoak; eta erresistentzia zibil ez-biolentoaren eta bakearen eraikuntzaren arteko loturak.