Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari
Buruzko Ikasketa Institutua

Titulu ofiziala

Globalizazioa eta Garapena

Nori zuzendua: Globalizazioari eta giza-garapenaren eta jasangarritasunaren paradigmei buruzko prestakuntza eskuratu nahi duten pertsonei.

Globalizazioa eta Garapena Master Ofiziala ikerketara eta prestakuntza profesionalera zuzentzen da, globalizazioaren fenomenoaren eta garapen-prozesuen arteko harremanen azterketa ardatz gisa hartuz.

Globalizazioa eta Garapena Master Ofiziala Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU) eskaintzen dituen titulu ofizialetako bat da, Hegoa Institutuak eta UPV/EHUko Ekonomia Aplikatua Sailak koordinatua.

Masterra pertsona ikertzaileen prestakuntza eta espezializazio akademikorantz zuzentzen da, globalizazioari eta garapen-prozesuei dagokienez. Diziplinarteko izaera dauka eta Garapenari buruzko Ikasketen (Development Studies) tradizioan inskribatzen da.

Master honen irakaskuntza funtsezko bi dimentsio teoriko-metodologikotan oinarritzen da: globalizazioan, interrelazioak eta prozesuak mundu-mailako bihurtzearen prozesu gisa ulertua, bai arlo ekonomikoan, bai gizarte-, politika- eta kultura-arloetan; eta garapenari buruzko ikuspegi teoriko nagusietan, giza-garapenaren eta jasangarritasunaren paradigmetatik abiatuz eta nazioarteko lankidetzak bizikidetza baketsua eta nazioarteko mailako garapena bultzatzeko gizartearen instrumentu gisa duen eginkizuna kontuan hartuz.

Ikasleek garapen-prozesuetako hainbat dimentsio garrantzisuren azterketa espezifikoa aukera dezakete, adibidez: generoa, pobrezia eta berdintasunik eza, ingurumena, tokiko garapena, gobernagarritasuna, gatazkak eta giza-segurtasuna.

Master honek Garapenari buruzko Ikasketak Doktorego Programarako sarbide zuzena ematen du.

Sartzeko profila

 • Graduko edozein titulu edo titulu baliokideak (diplomatura, lizentziatura, ingeniaritza, arkitektura).
 • Ikasleak hautatzerakoan, kontuan hartuko dira espediente akademikoa, motibazio karta, hizkuntzen ezagutza eta, hala balegokio, laneko esperientzia. Onartua izateko, ezinbestekoa da, eskatzen den titulazioaz gain, curriculuma eta alegatutako merezimenduak egiaztatzen dituzten akreditazioak aurkeztea.
 • Atzerriko ikasleek gai izan behar dute gaztelania mintzatuan eta idatzian zuzentasunez adierazteko.

Programa*

Nahiataezko gaiak

 • Munduko ekonomiari sarrera: sailkapenak, adierazleak eta aurrekariak.
 • Globalizazioa: kontzeptua, aktoreak eta joerak.
 • Nazioarteko merkataritza harremanak eta MME.
 • Nazioarteko finantzak eta Munduko Bankua eta Nazioarteko Diru Funtsa.
 • Globalizazioaren ondorio sozialak.

Irakaslegoa:

 • Eduardo Bidaurratzaga Aurre
 • Juan Barredo Zurriarain
 • Efren Areskurrinaga Mirandona
 • Patxi Zabalo Arena

 • Nazioarteko sistemaren oinarri instituzionalak.
  • Agindua eta erakundeak nazioarteko sisteman.
  • Nazioarteko sistemako eragileak.
  • Nazioarteko sistemaren egitura eta dinamika.
 • Hurbilketa laburra nazioarteko harremanen diziplinara.
  • 4 eztabaida handi.
  • Teoria nagusiak (eta horien aldaerak): errealismoa, liberalismoa, nazioarteko gizarte eskola, teoria kritikoa, gizarte eraikuntza, feminismoa, posestrukturalismoa, poskolonialismoa.
 • Nazioarteko Harremanen Teoriaren analisi aplikatuak.
  • Bakea eraikitzeko egungo nazioarteko erregimenaren analisi kritikoa (bake liberalaren eredua).
  • Nazioarteko bakearen eta segurtasunaren azterketa, nazioarteko harremanen teoria feministatik.

Irakaslegoa:

 • Itziar Mujika Chao
 • iker zirion landaluze
 • Caterina García Segura
 • Itziar Ruiz-Giménez Arrieta

 • Gizarte-prozesuak eta -joerak gizarte globalean.
 • Eraldaketak gizarteen egitura sozial, ekonomiko eta politikoan.
 • Globalizazioaren kultura-eraldaketei buruzko teoriak.
 • Egungo gizartean funtsezkoak diren gizarte-erakundeen eraldaketak.
 • Konplexutasun soziala, aniztasuna eta hibridazio kulturala.
 • Migrazioen aro berria.
 • Integrazio-prozesu berriak.
 • Gatazka eta gizarte-mobilizazioa espazio globalean.

Irakaslegoa:

 • Oihane García Santiago
 • Zésar Martínez García
 • Gorka Moreno Márquez
 • Benjamín Tejerina Montaña

 • Garapenari buruzko eztabaidak: sarrera Garapenari buruzko ikasketak ikuspegi historikotik. Garapenaren subjektuak eta eremuak. Garapena: etengabeko bilakaerako kontzeptua. Garapena, kapitalismoa eta sozialismoaren arteko loturak. Garapenaren adierazleen inguruko eztabaida.
 • Garapena, hazkundea eta ongizatea Hazkundea, metaketa, ekoizpen ahalmenen hedapena eta ongizatea. Hazkundea eta merkataritzaren arteko loturak: babes-neurriak eta merkataritza librea. Hazkundea eta azpigarapena. Hazkundea eta oreka makroekonomikoa: doikuntza estrategia gisa. Hirien hazkundea eta landa eremuak.
 • Garapena eta egiturazko eraldaketa Garapenaren egiturazko dimentsioak. Azpigarapena egiturazko egoera gisa. Mundu mailako dualismoa eta Zentro- Periferia sistema. Industrializazioa eta eraldatze prozesuak. Estrukturalismoa eta mendekotasun eskola. Mundu-sistema. Egiturazko aldaketak eta adierazleak.
 • Garapena genero ikuspegitik Patriarkatua, kapitalismoa eta garapena. Gizonezkoen menderakuntza harremanak eta garapen estrategiak. Bizitzaren iraunkortasuna eta zaintza lanak. Feminismoak eta garapena. Generoari buruzko garapenaren adierazleak.
 • Giza Garapena, giza pobrezia eta desberdintasunak Garapenaren bitarteko eta helburuen arteko eztabaidak. Garapena eta beharrizanak. Hazkundea, ezberdintasunak eta pobreziaren arteko harremanak garapenean. Pobrezia eta ezberdintasunen ezaugarriak: hainbat ikuspuntu. Pobrezia eta desberdintasunaren adierazleak.
 • Garapena eta iraunkortasuna. Iraunkortasuna pentsaera ekonomikoan. Baliabide naturalak eta hazkundearen mugen inguruko eztabaida. Meadows Txostenetik Brundtland Txostenera. Iraunkortasunaren gaineko interpretazioak. Iraunkortasuna adierazleak.
 • Garapenarekiko ikuspegi kritikoak eta alternatibak: Bizitze Onaren paradigma (Buen Vivir) Garapenarekiko kritika posmaterialista. Bestelako Garapena ala garapenari alternatibak? Bizitze Onaren proposamenak, genealogia eta korronte desberdinak. Bizitze Onaren helburuak. Latinoamerikako esperientziak: trantsizioak eta (neo-) extraktibismoa.

Irakaslegoa:

 • Yolanda Jubeto Díaz
 • Iker Etxano Gandariasbeitia
 • Unai Villalba Eguiluz

 • Ikerkerketaren oinarriak: metodologia eta estrategiak.
 • Teknika kuantitatiboak gizarte ikerketan. Datu bilketa eta analisia.
 • Teknika kualitatiboak gizarte ikerketan. Datu bilketa eta analisia.
 • Excele eta estatistika deskribatzaileko sarrera.
 • Maiztasun banaketak: bakunak eta bikoitzak.
 • Neurri estatistikoak. Erregresioa eta korrelazioa.

Irakaslegoa:

 • María Belén Castro Íñigo
 • Amaia De Sarachu Campos
 • Ana Irene Del Valle Loroño
 • María Henar Díez Sánchez
 • María Antonia Ispizua Uribarri
 • Luis María Zupiria Gorostidi

 • Ikerketa eta iraunkortasun metodologia.
 • Gatazkak, gizarte zibila, parte-hartzea eta demokrazia.
 • Landa-garapena, enplegua eta pobrezia Afrikan.
 • Ekonomia feminista, dimentsio anitzeko krisia eta trantsizioa.
Irakaslegoa:
 • Carmen Extebarria Miguel
 • Jenny Pearce
 • Carlos Oya Martínez
 • Amaia Pérez Orozco

Master Amaierako Lana (MAL) ikasle bakoitzak proiektu, memoria edo azterketa original bat egitea da, zuzendari batek edo gehiagok gainbegiratuta. Bertan, masterraren irakaskuntza-aldian jasotako prestakuntza-edukiak, gaitasunak, gaitasunak eta eskuratutako trebetasunak integratu eta garatuko dira. Epaimahai baten aurrean defendatuko da lana, eta epaimahai horrek ebaluatuko du ikasle bakoitzak zer gaitasun duen masterreko irakasgaien zati teoriko eta praktikoan eskuratutako ezagutzak aplikatzeko.


Hautazko gaiak

 • Kultura eta garapena. Gaia aurkeztea, sorrerako testu batzuetan oinarrituta.
 • Komunikazioa eta garapena. Komunikazioaren eta informazioaren ordena berria.
 • Eten digitala eta desorekak kultura-ondasunen merkataritzan.
 • Munduko komunikazio-taldeak. GAFAk. Algoritmoak eta big datak.
 • Informazioaren arazoak gaur: fake news. filter buble, gaininformazioa.
Irakaslegoa:
 • Juan Carlos Miguel de Bustos

 • Giza Eskubideak- Enpresa transnazionalak.
 • ETNak globalizazio neoliberalaren ardatz nagusi: gai juridikoak.
 • Lex Mercatoria- Zuzenbide Korporatibo Globala Zuzenbide Korporatibo Globalaren Fortaleza.
 • Giza eskubideen pribatizazioa. Eskubide zibil eta politikoen krisia. Pobreziaren feminizazioa. Eskubide sozial eta ekonomikoen galdagarritasuna. Garapenerako Eskubidea. Oinarrizko lan-eskubideak, lan duina. Klausula sozialak: lehia desleiala, dumping, lan-eskubideen unibertsalizazioa.
 • Erantzun arauemailea - Nazioarteko Zuzenbidearen ahultasuna: giza Eskubideak-Lanaren Nazioarteko Zuzenbidea.
 • Erregulazio proposamenak Nazioarteko arauak eta Nazioarteko Gizarte Auzitegia Protekzionismotik NBEren unibertsalizaziora.
 • Aliantza sozial eta sindikal hegemonikoen aurkako sareak Herrien Ituna ekintza sozial eta sindikala: ETN eta ekofeminismoa epaitzeko herrietako auzitegi iraunkorra.
Irakaslegoa:
 • Efren Areskurrinaga Mirandona
 • Júlia Martí Comas

 • Merkataritza-politika eta garapena.
  • Nazioarteko merkataritzaren teorien berrikuspen kritikoa.
  • Merkataritza-politika eta hazkunde ekonomikoa.
  • MMEk eskailera kentzen laguntzen du.
 • Hegoaldearen papera merkataritza-globalizazioan.
  • Hegoaldeko ekonomia gehienek lehengaiak esportatzearen mende jarraitzen dute.
  • Arrakasta esportatzailea, industrializazioa eta garapena.
 • Nazioz gaindiko enpresak, balio-kateak eta Hegoaldeko ekonomien garapena.
  • Enpresa transnazionalaren zeregina.
  • Balio-kate globalak eta klusterrak.
Irakaslegoa:
 • Xabier Barrutia Etxebarria
 • Francisco Zabalo Arena

 • Demokrazia, gobernantza eta garapena Afrikan.
  • Garapenaren, gobernantzaren eta demokraziaren arteko loturak.
  • Afrikako kontinentearen historia politikoa eta Afrikako Estatuari buruzko eztabaidak.
  • Demokraziaren eta gobernantzaren adierazleak Afrikako herrialdeentzat.
  • Tokiko garapenaren, gobernantzaren eta demokraziaren ikuspegiak eta tresnak Afrikako errealitateak aztertzeko.
 • Globalizazioa, garapena eta lankidetza Afrikan.
  • Afrika Munduko Ekonomian: integrazioa eta Garapena.
  • Afrikako adierazle sozio-ekonomikoak.
  • Aurrerapenak eta atzerapausoak Afrikako egiturazko garapenean.
  • Nazioarteko aktoreen rola Afrikako garapenean: AOD, ETN eta potentzia emergenteak.

Irakaslegoa:

 • Jokin Alberdi Bidaguren
 • Eduardo Bidaurratzaga Aurre

 • Ekonomia feministaren egungo gakoak eta eztabaidak.
 • Generoa eta garapena: garapen-estrategiak eta emakumeei buruz duten ikuspegia.
 • Berdintasunerako gizarte-politikak.
Irakaslegoa:
 • Elena Martínez Tola
 • Amaia García Aizpuru
 • María Luz de la Cal Barredo

 • Gatazka armatuen tipologia aldatzea.
 • Egungo gerra zibilen kausei eta izaerari buruzko eztabaidak: faktore identitarioak, ekonomikoak eta politikoak.
 • Larrialdi politiko konplexuak eta "huts egindako egoerak".
 • Mehatxuen kontzeptuaren bilakaera: mehatxu berriak, arrisku globalaren gizartea eta terrorismoa.
 • Segurtasunaren kontzeptuaren bilakaera.
 • Segurtasuna eta garapena bateratzea.
 • Bake-operazioak, "esku-hartze humanitarioak" eta babesteko erantzukizuna.

Irakaslegoa:

 • Karlos Pérez de Armiño

 • Sarrera.
  • Diagnostikoa: garapenaren eredu globalaren krisia eta adierazleak.
  • Giza garapena eta iraunkortasuna.
 • Iparra-Hegoa desberdintasunak.
  • Metabolismo soziala eta zor ekologikoa.
  • Gatazka sozio-ekologikoak eta ingurumen-justizia.
 • Ekonomia Biomimetikoa.
  • Ekonomia komunala eta iraunkorra.
  • Eguzki-ekonomia.
  • Ekonomia zirkularra.

Irakaslegoa:

 • Gorka Bueno Mendieta
 • Iker Etxano Gandariasbeitia
 • Eneko Garmendia Oleaga

 • Pobreziaren gaurkotasuna.
 • Pobreziaren neurketa.
 • Pobreziari buruzko pentsamendu berria. Pobrezia-prozesuak. Ongizatearen eta pobreziaren kontzeptua, giza garapenaren ikuspegitik.
 • Mundu garatuaren pobretze-prozesu berriak 80ko hamarkadatik aurrera: kontzeptualizazioa eta kausak.
 • Egungo pobretze-fenomenoak aztertzeko alderdi osagarriak.
  • Gazteen pobretze-prozesuak.
  • Pobrezia eta generoa.
  • Etxerik gabeko pertsonak.
  • Langile pobreak.
 • Pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurka borrokatzeko politikak.
Irakaslegoa:
 • María Luz de la Cal Barredo.

 • Jarri bestearen lekuan.
 • Zer rol jokatzen du etikak garapenari dagokionez?
 • Aldatu bizitza bizitza aldatzeko.
 • Biztanleria eta garapena: arazoa besteak direnean.
 • Muga politikoak, muga etikoak.
 • Nori interesatzen zaio solidaritatea?
 • Izugarrikeria komunikatua: kontzientzia ala anestesia?
 • Enperadorearen biluztasuna salatu: narratiben garrantzia.

Irakaslegoa:

  • Imanol Zubero Beascoechea.

 • Paradigma eta ebaluazio-eredu nagusiak.
 • Ebaluazio bat diseinatzeko eta egiteko prozesua.
 • Ebaluazioaren fase bakoitzean aplika daitezkeen tresnak eta teknikak.
 • Garapenerako nazioarteko lankidetzaren esparruko ebaluazio-ikuspegi alternatiboak.

Irakaslegoa:

  • Unai Villena Camarero.

 • Eskualde-politikaren bilakaera: teoriak eta ikuspegiak.
 • Hiri-politikak nazioartean eta Europan.
 • Eskualde- eta hiri-politika. Lan-ildo batzuk.
 • Gizarte-berrikuntza eta hiri-politikak.
 • Berrikuntza soziala eta etxebizitza.

Irakaslegoa:

  • Aitziber Etxezarreta Etxarri
  • Xabier Gainza Barrencua
  • María Elena Martínez Tola

 • Hirugarren Sektorea eta Gizarte Ekonomia.
 • Gizarte-enpresak eta lankidetza. Negozio inklusiboak eta negozioak piramidearen oinarrian.
 • Gizarte Ekonomia eta Ekonomia solidarioa.
  • Oinarriak eta garapen historikoa.
  • Gizarte Ekonomia gaur.
  • Gizarte Ekonomia Euskadin.
  • Sustatzeko eta taldekatzeko tresnak.
 • Gizarte Ekonomia eta Ekonomia solidarioa.
  • Kontzeptu berria.
  • Garapenak eta eztabaidak.
 • Ongizate-sistemetan Gizarte Ekonomia eta Ekonomia solidarioaren parte-hartzeari buruzko eztabaida.
  • Genero-ikuspegitik berrikustea.
  • Erregimenak berrikustea hirugarren sektorearen ikuspegitik.
 • Gizarte Ekonomia eta Ekonomia solidarioa eta baterako proposamena.

Irakaslegoa:

  • Enekoitz Etxezarreta Etxarri
  • Juan Carlos Pérez de Mendiguren Castresana

Metodologia

Masterrak aurrez aurreko eskolak, mintegiak eta lan tutorizatuak proposatzen ditu.Aurrez aurreko eskolak teorikoak eta praktikoak dira, eta garrantzitsua da ikasleek saio hauek ez huts egitea. Saio batzuk, garapen adierazleekin eginiko lanari buruzkoak, informatika geletan egiten dira, ikasleak kalkulu estatistikoan eta adierazleen eraikuntzan erabilitako programetan trebatzeko.Mintegiek izaera monografikoa dute eta masterrean lantzen diren gaien tratamendu eta analisira bideratuta daude. Adituek ematen dituzte, eta bi masterretako ikasleentzat antolatzen dira normalean (Globalizazioa eta Garapena, eta Garapena eta Nazioarteko Lankidetza). Lan tutorizatuak bi eratakoak dira. Alde batetik, irakasgai bakoitzaren barnean egiten diren lanak daude, eta irakasgaiaz arduratzen den irakasleak bideratzen eta zuzentzen ditu. Bestetik, master amaierako tesinak daude, Batzorde Akademikoak izendatzen duen masterreko irakasle batek zuzenduak, ikasleek proposatutako gaien arabera.Aipatzekoa da UPV/EHUren plataforma birtualaren erabilerari ematen zaion garrantzia, zeregin askotarako erabiltzen baita: ikasleei argibideak emateko; lanak banatzeko; irakurketak eta materialak eskegitzeko; irakasleak, ikasleak eta master zuzendaritza harremanetan jartzeko.

Ebaluazioa

Irakasgai bakoitzak bere ebaluazio prozedurak izan baditzake ere, landutako gaiaren ezaugarrien eta irakasleek nagusiki erabilitako lan metodologiaren arabera, honako hauek dira ikasleen ezagutzak ebaluatzeko mekanismoak:

 • Eskoletako parte-hartzea eta haiekiko erakutsitako interesa.
 • Bakarkako eta taldekako lanak.
 • Ikaskideen aurreko azalpenak.
 • Ariketa praktikoak.
 • Irakasleek proposatutako multzoko probak.

Masterrari buruz gehiago jakin nahi baduzu eta irakaskuntza programa ezagutu nahi baduzu, ikusi UPV/EHUko webgunea.