Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari
Buruzko Ikasketa Institutua

Multifuncionalidad e instrumentos de política agraria: el caso de la política medioambiental en la comunidad Autónoma Vasca
DOKTORE-TESIA

Multifuncionalidad e instrumentos de política agraria: el caso de la política medioambiental en la comunidad Autónoma Vasca

Eduardo Malagón
Irakasle ikerlaria

Xehetasunak

Tesiaren zuzendaritza

Koldo Unceta
Irakasle ikerlaria

Ikerketa ildoak

Tokiko garapena eta lurraldea