BEREZKO TITULUA

Nazioarteko Lankidetza eta Hezkuntza Askatzailea online Masterra

Nori zuzendua: Nazioarteko lankidetzari, garapenari eta hezkuntza eraldatzaileari buruzko prestakuntza akademikoa eta profesionala eskuratu nahi dute pertsonei.

Nazioarteko Lankidetza eta Hezkuntza Askatzailea online Masterra UPV/EHUk eskainitako berezko titulua da eta aurrez aurrezko programetara joan ezin duten ikasleei zuzenduta dago. Lankidetzarekin eta/edo hezkuntzarekin lotutako eta gizarte ekintzaren inguruko arloetako pertsonen gaitasun profesionala hobetzera bideratzen da.

Nazioarteko Lankidetza eta Hezkuntza Askatzailea online Masterra lankidetzarekin eta/edo hezkuntzarekin lotutako eta gizarte ekintzaren inguruko arloetako pertsonen gaitasun profesionala hobetzera bideratzen da. Horretarako, beharrezkoa dela deritzogu: bertako eta nazioarteko errealitateari buruzko begirada kritikoa zabaltzea; lankidetzari eta hezkuntzari buruzko eduki espezifikoak etengabe eguneratzea; baloreak gehitzea, eta irizpide etikoek eta gizartearen hobekuntzak gidatutalp garapena ahalbidetzen duten gaitasunak garatzea.

Masterrak 60 kreditu ditu eta horietako 54 nahitaezkoak diren 12 ikasgaiei dagozkie. Beste 6 kredituak master amaierako lana (MAL) eginez lortzen dira.


Sartzeko profila

 • Graduko edozein titulu edo titulu baliokideak (diplomatura, lizentziatura, ingeniaritza, arkitektura).

 • Ikasleak hautatzerakoan, kontuan hartuko dira espediente akademikoa, motibazio karta, hizkuntzen ezagutza eta laneko esperientzia. Onartua izateko, ezinbestekoa da, eskatzen den titulazioaz gain, curriculuma eta alegatutako merezimenduak egiaztatzen dituzten akreditazioak aurkeztea.

 • Atzerriko ikasleek gai izan behar dute gaztelania mintzatuan eta idatzian zuzentasunez adierazteko.

Programa*

 • Globalizazio ekonomikoa eta haren bultzatzaileak.
 • Globalizazioaren ondorio ekonomikoak.
 • Nazioarteko diru-(des)ordena.
 • Finantza-krisiak: atzerapen Handia.

Irakaslegoa:

 • Elena Martínez Tola
 • Efren Areskurrinaga Mirandona

 • Garapena hazkunde gisa: jatorritik Washingtonen adostasunera.
 • Garapena eta gaitasunak: giza garapena.
 • Iraunkortasuna eta garapena.
 • Garapenerako lankidetzaren erronkak: MGHetatik 2015 osteko Agendara.

Irakaslegoa:

 • Iker Etxano
 • Luis Guridi

 • Feminismoa eta genero-berdintasuna lankidetzan.
 • Generoa, gatazka armatuak eta bakea eta erresistentzia feministak eraikitzea.

Profesorado:

 • Sheida Besozzi
 • Itziar Mujica Chao

 • Dimentsio anitzeko krisia eta trantsizio ekosoziala.
 • Hazkunde ekofeminista, elkarrekin ondo bizitzeko.
Irakaslegoa:
 • Amaia Pérez Orozco

 • Nazioarteko lankidetza-politikak.
 • Nazioarteko lankidetzako eragileak.
 • Nazioarteko lankidetzarako tresnak.
 • Nazioarteko lankidetzaren krisiaren alternatibak.

Irakaslegoa:

 • Irati Labaien
 • María Viadero

 • Sakontze demokratikoa eta ikuspegi feminista: parte-hartzea, deliberazioa eta menderatzea.
 • Berrikuntza demokratiko feministetarako proposamenak.
 • Parte-hartze demokratikoari eta interakzio publiko-pribatuei buruzko ekarpen teorikoak, gaitasunen ikuspegitik.
 • Kategoria, kontzeptu eta tresna berriak demokraziaren eta erabakiak hartzearen berrikuspen kritikoa eraikitzen joateko.
Irakaslegoa:
 • Jone Martínez
 • Jokin Alberdi
 • Igor Ahedo

 • Zientzia eta Teknologia: begirada bat Giza Garapenetik eta Gizarte Eraldaketatik.
 • Hezkuntza STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematika) hezkidetzaren ikuspegitik.
Irakaslegoa:
 • Unai Villena
 • Joseba Sainz de Murieta

 • Garapenerako Hezkuntza. Jatorria eta bilakaera.
 • Herritartasun globalerako hezkuntza.
 • Kapitalismoaren itzulpen pedagogikoak. Ugalketarako hezkuntza-diskurtsoen azterketa.
 • Pedagogia kritikoak. Hezkuntza emantzipatzailerako teoriak eta praktikak.

Irakaslegoa:

 • Gema Celorio.
 • Juanjo Celorio.

 • Subjektuaren errekonozimendua, zer kultura eta zer jakintza dituzun. Kosmobisioen eta diskurtsoen artean eraikitako ezagutza.
 • Harreman didaktikoa egoeren eraikuntza gisa, bidaia gisa eta bilaketa gisa.
 • Parte-hartzearen pedagogía.
 • Talde-prozesuak. Ikaskuntza kooperatiboa.

Irakaslegoa:

 • Jaume Martínez Bonafé
 • Gloria Sosa

 • Bizitzaren, politiken eta giza eskubideen gorpuztasuna.
 • Intersekzionalitatea: indarkeria eta emantzipazioen lurraldea.
 • Gorputzaren esentzia eta emozioak hezkuntza emantzipatzailean.

Irakaslegoa:

 • Rakel Oion

 • Landa-inguruneko hezkuntza: nekazaritza-prestakuntzaren eta landa-garapenaren eginkizuna eta hiri-ikasketen irekitasun kontzeptuala.
 • Elikadura-subiranotasuna: zutabeak eta praktikak. Nekazaritza-prestakuntza kritikoko esperientziak.
 • Hiriarteko espazioa, gizarte-espazioa eta hurbileko espazioa. 70eko hamarkadako krisia.
 • Espazioaren ekoizpen soziala eta gizartearen erreprodukzio espaziala. Hiri-bizitza modernoaren ondorioak eta erronkak.

Irakaslegoa:

 • David Gallar
 • Josefina Roco

 • Komunikazioa hedabideen konbergentziaren aroan. Gizarte ertainekoen zeregin soziopolitikoa.
 • Hezkuntza emantzipatzailerako bitarteko berriak eta zaharrak.
Irakaslegoa:
 • Aquilina Fueyo

 

Metodología

El Master se compone de 60 créditos ECTS, divididos en las 12 asignaturas que componen el programa. Estas 12 asignaturas cubren un total de 54 créditos y otros 6 créditos se asignan a un trabajo de investigación final que deberá realizar el alumnado. Las diferentes asignaturas están divididos en temas que constan de una o varias lecturas centrales y otras de carácter complementario sobre las que se habrán de realizar diferentes trabajos de análisis y comentarios de acuerdo con las indicaciones del profesorado responsable de cada asignatura.

Asimismo, cada tema remitirá a diferentes páginas de internet especializadas en la materia objeto de estudio en dicha unidad donde se pueda disponer de la información ofrecida por diferentes organismos e instituciones internacionales, así como de artículos académicos o de opinión de personas significadas en la materia objeto de estudio.

Evaluación

El sistema de evaluación del Máster, en consonancia con el sistema habitual de evaluación de un curso On line, debe ser de carácter continuado, ajustándose, lógicamente a las características propias de un curso no presencial. En este sentido, la evaluación del máster constará de los siguientes partes:

 • El alumnado deberá proceder a la lectura de los textos centrales y complementarios recomendados en cada tema y a la realización de los ejercicios de evaluación y control que se exijan en cada una de ellas.

 • El alumnado deberá participar obligatoriamente en los foros de debate propuestos en cada asignatura, de modo que el profesor/a pueda valorar y evaluar el grado de participación y de conocimiento de los temas objeto de debate.

 • El alumnado deberá realizar un trabajo de investigación final, al que corresponde un total de 6 créditos, para cuya realización le serán facilitadas las orientaciones oportunas. El trabajo de investigación servirá para que el alumnado puede aplicar el conocimiento adquirido a lo largo de todo el curso en la investigación de un tema relacionado con las materias impartidas, así como para poder evaluar el grado de conocimiento, la capacidad investigadora y el dominio de los instrumentos que requiere un curso de estas características. Dicho trabajo será requisito imprescindible para la obtención del título correspondiente.


Masterrari buruz gehiago jakin nahi baduzu eta irakaskuntza programa ezagutu nahi baduzu, ikusi UPV/EHUko webgunea.

Zuzendaritza

Informazio gehiago