Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari
Buruzko Ikasketa Institutua

Berezko titulua

Nazioarteko Lankidetza eta Hezkuntza Askatzailea Etengabeko Prestakuntzako (online)

Nori zuzendua: Nazioarteko lankidetzari, garapenari eta hezkuntza eraldatzaileari buruzko prestakuntza akademikoa eta profesionala eskuratu nahi dute pertsonei.

Nazioarteko Lankidetza eta Hezkuntza Askatzailea Etengabeko Prestakuntzako Masterra (online) UPV/EHUk eskainitako berezko titulua da eta aurrez aurrezko programetara joan ezin duten ikasleei zuzenduta dago. Lankidetzarekin eta/edo hezkuntzarekin lotutako eta gizarte ekintzaren inguruko arloetako pertsonen gaitasun profesionala hobetzera bideratzen da.

Nazioarteko Lankidetza eta Hezkuntza Askatzailea Etengabeko Prestakuntzako Masterra (online) lankidetzarekin eta/edo hezkuntzarekin lotutako eta gizarte ekintzaren inguruko arloetako pertsonen gaitasun profesionala hobetzera bideratzen da. Horretarako, beharrezkoa dela deritzogu: bertako eta nazioarteko errealitateari buruzko begirada kritikoa zabaltzea; lankidetzari eta hezkuntzari buruzko eduki espezifikoak etengabe eguneratzea; baloreak gehitzea, eta irizpide etikoek eta gizartearen hobekuntzak gidatutalp garapena ahalbidetzen duten gaitasunak garatzea.

Masterrak 60 kreditu ditu eta horietako 54 nahitaezkoak diren 12 ikasgaiei dagozkie. Beste 6 kredituak master amaierako lana (MAL) eginez lortzen dira.


Sartzeko profila

 • Graduko edozein titulu edo titulu baliokideak (diplomatura, lizentziatura, ingeniaritza, arkitektura).

 • Ikasleak hautatzerakoan, kontuan hartuko dira espediente akademikoa, motibazio karta, hizkuntzen ezagutza eta laneko esperientzia. Onartua izateko, ezinbestekoa da, eskatzen den titulazioaz gain, curriculuma eta alegatutako merezimenduak egiaztatzen dituzten akreditazioak aurkeztea.

 • Atzerriko ikasleek gai izan behar dute gaztelania mintzatuan eta idatzian zuzentasunez adierazteko.

Programa*

 • Globalizazio ekonomikoa eta haren bultzatzaileak.
 • Globalizazioaren ondorio ekonomikoak.
 • Nazioarteko diru-(des)ordena.
 • Finantza-krisiak: atzerapen Handia.

Irakaslegoa:

 • Elena Martínez Tola
 • Efren Areskurrinaga Mirandona

 • Garapena hazkunde gisa: jatorritik Washingtonen adostasunera.
 • Garapena eta gaitasunak: giza garapena.
 • Iraunkortasuna eta garapena.
 • Garapenerako lankidetzaren erronkak: MGHetatik 2015 osteko Agendara.

Irakaslegoa:

 • Iker Etxano
 • Andrés Herrera

 • Feminismoa eta genero-berdintasuna lankidetzan.
 • Generoa, gatazka armatuak eta bakea eta erresistentzia feministak eraikitzea.

Profesorado:

 • Sheida Besozzi
 • Itziar Mujika Chao

 • Dimentsio anitzeko krisia eta trantsizio ekosoziala.
 • Hazkunde ekofeminista, elkarrekin ondo bizitzeko.
Irakaslegoa:
 • Amaia Pérez Orozco

 • Nazioarteko lankidetza-politikak.
 • Nazioarteko lankidetzako eragileak.
 • Nazioarteko lankidetzarako tresnak.
 • Nazioarteko lankidetzaren krisiaren alternatibak.

Irakaslegoa:

 • Irati Labaien
 • María Viadero

 • Parte-hartze demokratikoari eta interakzio publiko-pribatuei buruzko ekarpen teorikoak, gaitasunen ikuspegitik.
 • Kategoria, kontzeptu eta tresna berriak demokraziaren eta erabakiak hartzearen berrikuspen kritikoa eraikitzen joateko.
 • Ikerketa-ekintza partehartzailearen oinarriak eta aplikazioak
 • Neuretik gurera: plangintza estrategikorako teknikak
Irakaslegoa:
 • Jokin Alberdi
 • Igor Ahedo

 • Zientzia eta Teknologia: begirada bat Giza Garapenetik eta Gizarte Eraldaketatik.
 • Hezkuntza STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematika) hezkidetzaren ikuspegitik.
Irakaslegoa:
 • Unai Villena
 • Joseba Sainz de Murieta

 • Garapenerako Hezkuntza. Jatorria eta bilakaera.
 • Herritartasun globalerako hezkuntza.
 • Kapitalismoaren itzulpen pedagogikoak. Ugalketarako hezkuntza-diskurtsoen azterketa.
 • Pedagogia kritikoak. Hezkuntza emantzipatzailerako teoriak eta praktikak.

Irakaslegoa:

 • Gema Celorio.
 • Juanjo Celorio.

 • Subjektuaren errekonozimendua, zer kultura eta zer jakintza dituzun. Kosmobisioen eta diskurtsoen artean eraikitako ezagutza.
 • Harreman didaktikoa egoeren eraikuntza gisa, bidaia gisa eta bilaketa gisa.
 • Parte-hartzearen pedagogía.
 • Talde-prozesuak. Ikaskuntza kooperatiboa.

Irakaslegoa:

 • Jaume Martínez Bonafé
 • Leticia Sanjuán Sanz

 • Bizitzaren, politiken eta giza eskubideen gorpuztasuna.
 • Intersekzionalitatea: indarkeria eta emantzipazioen lurraldea.
 • Gorputzaren esentzia eta emozioak hezkuntza emantzipatzailean.

Irakaslegoa:

 • Rakel Oion

 • Landa-inguruneko hezkuntza: nekazaritza-prestakuntzaren eta landa-garapenaren eginkizuna eta hiri-ikasketen irekitasun kontzeptuala.
 • Elikadura-subiranotasuna: zutabeak eta praktikak. Nekazaritza-prestakuntza kritikoko esperientziak.
 • Hiriarteko espazioa, gizarte-espazioa eta hurbileko espazioa. 70eko hamarkadako krisia.
 • Espazioaren ekoizpen soziala eta gizartearen erreprodukzio espaziala. Hiri-bizitza modernoaren ondorioak eta erronkak.

Irakaslegoa:

 • David Gallar
 • Josefina Roco

 • Komunikazioa hedabideen konbergentziaren aroan. Gizarte ertainekoen zeregin soziopolitikoa.
 • Hezkuntza emantzipatzailerako bitarteko berriak eta zaharrak.
Irakaslegoa:
 • Aquilina Fueyo

Ikerketa-lanaren bidez, ikasleek ikasturte osoan zehar ikasitako jakintza aplikatu ahal izango dute irakatsitako ikasgaiekin lotutako gai baten ikerketan, bai eta horrelako ikastaro batek eskatzen duen ezagutza-maila, ikerketa-gaitasuna eta tresnen ezagutza ebaluatu ahal izateko ere.

Metodologia

Masterrak 60 ECTS kreditu ditu, programa osatzen duten 12 irakasgaietan banatuta. 12 irakasgai horiek 54 kreditu dituzte guztira, eta beste 6 kreditu ikasleek egin beharko duten azken ikerketa-lani esleitzen zaizkio. Irakasgaiak irakurketa nagusi bat edo batzuk dituzten gaietan banatuta daude, bai eta irakurketa osagarri batzuetan ere. Horiei buruzko analisi- eta iruzkin-lanak egin beharko dira, irakasgai bakoitzaren ardura duten irakasleen jarraibideen arabera.

Era berean, gai bakoitzak unitate horretan aztergai den gaian espezializatutako Interneteko hainbat orritara bidaliko du. Bertan, nazioarteko hainbat erakundek eta erakundek emandako informazioa eskuragarri egongo da, bai eta artikulu akademikoak edo aztergaiaren inguruan esanguratsuak diren pertsonen iritziak ere.

Ebaluazioa

Masterraren ebaluazio-sistemak, online ikastaro baten ohiko ebaluazio-sistemarekin bat etorriz, jarraitua izan behar du, eta, logikoa denez, bat etorri behar du ikastaro ez-presentzial baten berezko ezaugarriekin. Ildo horretan, masterraren ebaluazioak honako zati hauek izango ditu:

 • Ikasleek gai bakoitzean gomendatutako testu nagusiak eta osagarriak irakurri beharko dituzte, eta bakoitzean eskatzen diren ebaluazio- eta kontrol-ariketak egin beharko dituzte.
 • Ikasleek nahitaez parte hartu beharko dute irakasgai bakoitzean proposatutako eztabaida-foroetan, irakasleak eztabaidagai diren gaien partaidetza- eta ezagutza-maila baloratu eta ebaluatu ahal izan dezan.
 • Ikasleek amaierako ikerketa-lan bat egin beharko dute, eta lan horri 6 kreditu dagozkio guztira. Lan hori ezinbesteko baldintza izango da dagokion titulua lortzeko.

Titulua lortzeko, ikasleek kredituen % 85 gainditu beharko dute gutxienez, master amaierako lana barne.


Masterrari buruz gehiago jakin nahi baduzu
, ikusi UPV/EHUko webgunea. Aurrez izena emateko online plataforman sartu.